Telefoon 058 2129696, email: info@luukvanderveen.com
Mouse over om de tekst te scrollen

Werkt(e) o.a. voor...


Aegon verzekeringen

Amelander Energie Coöperatie AEC leverancier duurzame energie

Beon ziektewetverzekeringen

DYKA kunststof leidingsystemen

EnTranCe bedrijvencentrum duurzame startups

Friesland Bank

FrieslandCampina

Garantiemakelaars franchiseorganisatie makelaardij

Gemeente Heerenveen

Gemeente Leeuwarden

Huis & Hypotheek Nederland franchiseorganisatie hypotheekadviseurs

Johnson Polymer chemische industrie

Koopmans Koninklijke Meelfabrieken

Leader/Plattelandsvernieuwing overheid

PCBO Leeuwarden e.o. basisonderwijs

Provinsje Fryslân

Rabobank

Rijksuniversiteit Groningen

SHP Bouwbedrijven

Sisa kinderopvang

Smilde Foods

Smilfood margarines, oliën en vetten

Thermonoord technische groothandel

VVV Ameland toeristische organisatie

Wagenborg Passagiersdiensten veerdiensten

Waternet Het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop

Welkom (eerder: Friestins, later Elkien) woningbouwcorporatie

Mouse over om de tekst te scrollen
projecten
Contact